צוות הפיתוח של תכניות העשרה שלנו שמה דגש על חדשנות, גמישות והתאמה לצרכי הילדים ובית הספר. העקרונות המנחים בפיתוח כל התכניות שלנו הם:

  • ההעשרת הלומדים בתחומי ידע באופן אחר
  • למידה ויזואלית ומוחשית
  • צעידה עם הזמן, שימוש באמצעים טכנולוגים וחדשניים.
  • העצמה ולמידה חוויתית
  • הרחבת ידע הילד והעשרתו
  • מקום להבעת רגשות התלמיד
  • עבודה בשיתוף פעולה